...

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONLINE AANKOOP

I. EIGENDOM VAN DE WEBSITE

BELMION INVERSIONES SL (hierna “BELMION” genoemd), een Spaanse onderneming met fiscaal nummer. B-67653071 is de eigenaar van de Website thetenerifechannel.com (hierna, de Website).

Klantenservice:
belmioninversiones@protonmail.com

II. ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden voor online aankopen regelen uitdrukkelijk de relaties die ontstaan tussen BELMION en de consumenten die de diensten of producten bestellen die op de website worden aangeboden.

Deze aankoopvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Spaanse Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, de Wet 7/1998 betreffende algemene contractvoorwaarden, het Koninklijk Decreet 1906/1999, dat de telefonische en elektronische contractsluiting regelt door middel van algemene voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 5.3 van de Wet 7/1998, het Koninklijk Wetgevend Decreet 1/2007 van 16 november 2007, ter goedkeuring van de geconsolideerde tekst van de Spaanse Algemene Wet voor de Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten, de Wet 7/1996 op de Detailhandel (gewijzigd door slotbepaling 2.2 van de Wet 3/2014, van 27 maart 2014. Ref. BOE-A-2014-3329), de Wet 6/2020, van 11 november 2020, die bepaalde aspecten van vertrouwelijke elektronische diensten regelt, gepubliceerd op 12 november in het Staatsblad, en elke andere wettelijke bepaling die van toepassing kan zijn.

Voordat u uw online aankoop doet, dient u uitdrukkelijk toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door BELMION INVERSIONES SL door het formulier op onze website in te vullen.

PRECONTRACTUELE INFORMATIE

Deze online aankoopvoorwaarden hebben tot doel de algemene voorwaarden te regelen voor het leveren van de diensten die BELMION aanbiedt via de website
thetenerifechannel.com
. De diensten die momenteel worden geleverd door BELMION en die het voorwerp uitmaken van het contract met de consumenten zijn de diensten met betrekking tot de verkoop van bepaalde soorten tickets voor de verschillende excursies die het bedrijf aanbiedt.

De producten en diensten die door BELMION worden aangeboden kunnen worden aangeschaft door elke consument die woonachtig is in Spanje of in een andere lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte, evenals door consumenten die woonachtig zijn in een staat die geen lid is van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, maar op wie de Spaanse wet van toepassing is.

De verkoopservice van BELMION-tickets en van elk ander product dat via onze websites wordt aangeboden, is opgezet tegen kostprijs en de prijs van elk product – inclusief belastingen – wordt op elk moment op de website weergegeven.

De toegang tot de informatie op onze Websites is niet onderworpen aan enige vorm van betaling.

De consument begrijpt dat de informatie op onze Websites, met inbegrip van algemene informatie over de catalogus van diensten en andere producten die op de Websites worden aangeboden, en de Algemene Voorwaarden voor online aankoop en uitvoering van het contract, voldoende is om elke fout in de toestemming ervan uit te sluiten.

1.1. Procedures

Om over te gaan tot het gebruik van de verschillende diensten die op de Websites worden aangeboden, moet de consument alle aanwijzingen en instructies volgen die bij elke stap van het aankoopproces op het scherm worden weergegeven, en daartoe de informatie verstrekken die vereist is in de formulieren die op de Websites worden weergegeven, wat impliceert dat hij vooraf alle Algemene voorwaarden voor online aankoop die daarin worden uiteengezet, heeft gelezen en geaccepteerd; de consument erkent hierbij op de hoogte te zijn van voornoemde procedures en deze te accepteren als noodzakelijk om toegang te krijgen tot de producten en diensten die op de Website worden aangeboden.

De consument rondt het aankoopproces af na alle fasen ervan te hebben doorlopen, de aankooporder elektronisch te hebben verzonden en te hebben voldaan aan de betalingsverplichting via een van de verschillende beschikbare methoden, hetzij via “creditcard” of met behulp van het “Paypal”-systeem.

Deze Algemene online aankoopvoorwaarden maken deel uit van de overeenkomst op het moment dat de consument deze uitdrukkelijk aanvaardt, wat blijkt uit het invullen en verzenden van de gegevens die tijdens het aankoopproces zijn ingevoerd.

Het gebruik van een van de diensten van de Website impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Websites en van de Algemene Online Aankoopvoorwaarden en, indien van toepassing, van de Specifieke Aankoopvoorwaarden die ter beschikking worden gesteld van de consument vóór de voltooiing van het aankoopproces en die de aankoop van de tickets en de aankoop van alle andere producten en diensten die worden aangeboden op de Website regelen.

1.2. Documentatie en taal

In het geval van de aankoop van producten ontvangt de consument na voltooiing van het aankoopproces per e-mail een vereenvoudigde factuur (ticket of tegoedbon) voor de aankoop met een geldige streepjes- of QR-code, die kan worden ingewisseld voor tickets ter plaatse en/of toegang geeft tot de gereserveerde activiteit.

De consument kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht, aangezien in dit geval een van de wettelijk erkende uitzonderingen van toepassing is die worden vermeld in artikel 103, letter L van het Koninklijk Wetgevend Decreet 1/2007 van 16 november 2007 tot goedkeuring van de geconsolideerde tekst van de Spaanse Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers (TRLGDCU) en andere aanvullende wetten. Het artikel luidt letterlijk: “Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten die betrekking hebben op de volgende onderdelen: Verschaffing van huisvestingsdiensten voor andere doeleinden dan huisvesting, vervoer van goederen, verhuur van voertuigen, catering of diensten in verband met vrijetijdsactiviteiten indien de overeenkomst voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering.”

Voor elk incident, elke claim of de uitoefening van zijn rechten kan de consument een e-mail sturen naar het volgende adres:
belmioninversiones@protonmail.com

Noodplannen:

De berg Teide, themaparken, walvissen en dolfijnen kijken en alle andere activiteiten

Als het niet mogelijk is om de activiteit uit te voeren vanwege slechte weersomstandigheden of om technische redenen, wordt het volledige bedrag terugbetaald.

ANNULEREN

Er zijn geen kosten van toepassing op verzoeken tot wijziging of annulering van reserveringen voor een activiteit die zijn ingegeven door de sluiting ervan vanwege weersomstandigheden. We zullen proberen de datum te wijzigen op basis van beschikbaarheid, of je ticket kosteloos annuleren tot 18.00 uur op de dag voorafgaand aan de gereserveerde datum. Zodra deze deadline is verstreken, of als de reservering na 18.00 uur op de vorige dag is gemaakt, is het niet mogelijk om wijzigingen of annuleringen door te voeren en zal er geen restitutie plaatsvinden.

Voor alle activiteiten geldt dat datumwijzigingen of annuleringen kosteloos kunnen worden doorgegeven tot 24 uur voor de activiteit, afhankelijk van beschikbaarheid. Na deze periode wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.

Het gebruik van promotiecodes op de website

Consumenten kunnen samen met hun voucher een promotiecode ontvangen die ze kunnen gebruiken bij toekomstige aankopen op deze website.

Deze promotiecodes, die de consument ontvangt samen met zijn voucher voor de aankoop van een activiteit, zijn alleen geldig voor de toekomstige aankoop van een van de activiteiten in de catalogus die van toepassing zijn. Hieronder valt ook het gebruik om dezelfde activiteit te boeken waarvoor de kortingscode is ontvangen, als de activiteit niet is geannuleerd door de consument. Promotiecodes kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties en zijn geldig voor eenmalig gebruik.

1.4. Wijziging van de algemene voorwaarden voor online aankoop

BELMION behoudt zich het recht voor deze Algemene Online Aankoopvoorwaarden of, in voorkomend geval, de Specifieke Aankoopvoorwaarden die van toepassing kunnen zijn, evenals alle andere algemene of specifieke voorwaarden, gebruiksregels of kennisgevingen die van toepassing kunnen zijn, te allen tijde te wijzigen. Aan de plicht om consumenten op de hoogte te stellen wordt geacht te zijn voldaan door de Algemene Voorwaarden op de BELMION-websites te wijzigen.

In elk geval zal het altijd mogelijk zijn om, voordat u producten of diensten koopt, de Algemene Online Aankoopvoorwaarden te lezen en, indien van toepassing, de Specifieke Aankoopvoorwaarden die van toepassing kunnen zijn. Bovendien behoudt het bedrijf zich het recht voor om op elk moment de weergave, de instellingen en de locatie van de Website te wijzigen, evenals de inhoud en de gebruiksvoorwaarden ervan.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonlijke informatie die de consument invoert op de website en alle andere gegevens die daarna worden gegenereerd als gevolg van hun relatie met ons, zullen worden opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten dat wordt bijgehouden door Belmion Inversiones SL. De gegevens zullen worden verwerkt met het oog op de ontwikkeling, het onderhoud en de controle van de relatie tussen de consument en ons en in het bijzonder voor de verwerking van de aankoop van tickets of andere producten, evenals de verzoeken die de consument aan ons kan doen en voor het onderhouden van de communicatie om onze diensten te verbeteren en voor statistische doeleinden.

TOEPASSELIJK RECHT. JURISDICTIE

Op deze Algemene voorwaarden is de Spaanse wet van toepassing. De partijen kunnen ervoor kiezen om de beslechting van een geschil voor te leggen aan de rechtbank van de woonplaats van de consument en daarbij uitdrukkelijk afstand doen van elke andere jurisdictie.

Chatten
1
Scan de code
Hallo ????
hoe kunnen wij u helpen?