...

PRIVACYBELEID

Hieronder vindt u het privacy- en cookiebeleid voor het webplatform https://thetenerifechannel.com (hierna “het platform”) dat eigendom is van BELMION INVERSIONES SL. (hierna “BELMION”), een bedrijf met een geregistreerd adres in Carretera Sabinita Alta Cruz del Guanche 121, 38649, Arona, Santa Cruz de Tenerife, Spanje, fiscaal registratienummer B-67653071, geregistreerd in het bedrijvenregister van Santa Cruz de Tenerife.

HOE GEBRUIKEN WE DE GEGEVENS?

De persoonsgegevens die je via het Platform aan ons verstrekt, worden verwerkt voor het specifieke doel dat in dit privacybeleid is bepaald en, indien van toepassing, via de verschillende gegevensformulieren die op het platform beschikbaar zijn. Daarom worden gegevens verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om gebruikers in staat te stellen op ons webplatform te browsen en toegang te krijgen tot de informatie en inhoud die daar beschikbaar zijn.
 • Om eventuele vragen over onze diensten snel en effectief op te lossen via de verschillende kanalen die daarvoor beschikbaar zijn (e-mail, telefoon, chat, enz.).
 • Om elke dienst te leveren die door de gebruiker is gecontracteerd en om de facturering en het in rekening brengen van de diensten te beheren.
 • Om uw registratie als gebruiker mogelijk te maken en te beheren, indien door u vereist.
 • Om BELMION in staat te stellen tevredenheidsonderzoeken uit te voeren met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde goederen en diensten.
 • Om de mogelijke deelname van de gebruiker aan speciale aanbiedingen, kortingen, prijstrekkingen die beschikbaar worden gesteld op het Platform te beheren.
 • Het geïntegreerd beheren van het register van Partners via het Platform.
 • Om, met uw uitdrukkelijke toestemming, marketingcommunicatie en reclame met betrekking tot de producten en diensten van BELMION te versturen.
 • Om u te informeren over verschillende producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die door BELMION worden aangeboden, ongeacht het gebruikte communicatiekanaal. Dit alles in overeenstemming met artikel 21.2 van de Spaanse Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, zonder afbreuk te doen aan de legitieme uitoefening van uw persoonlijke rechten te allen tijde en, in het bijzonder, uw recht om bezwaar te maken.
 • In het geval dat u het cookiebeleid hebt geaccepteerd voor het vervullen van de doeleinden die verband houden met de verschillende soorten cookies die in het beleid worden beschreven, en in het bijzonder analytische cookies (browse-/gebruikersprofiel), om een analyse uit te voeren en statistieken te verzamelen met betrekking tot uw browsen, zodat we onze diensten en de kwaliteit van de levering ervan kunnen verbeteren. U kunt op elk gewenst moment het gebruik van analytische cookies configureren, aangezien u het recht hebt om uw toestemming voor het doel van de cookies in te trekken. Wij wijzen u erop dat het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens met betrekking tot bepaalde soorten cookies, zoals sessiecookies of technische cookies, ertoe kan leiden dat u niet meer op ons platform kunt surfen (zie Cookiebeleid).
 • Om de beschermingsmaatregelen te nemen die nodig zijn in overeenstemming met de huidige wetgeving, inclusief de mogelijke anonimisering van uw persoonlijke gegevens, door gebruik te maken van geschikte technologie die beschikbaar kan zijn. Bijgevolg kan op hetzelfde gebied anonimisering en pseudonimisering plaatsvinden om uw persoonlijke gegevens beter te beschermen.
 • Om de relevante veiligheids-, technische en/of organisatorische maatregelen toe te passen op uw persoonsgegevens, die nodig kunnen zijn in het licht van risico’s voor uw rechten die op enig moment door BELMION worden gedetecteerd, met inbegrip van de encryptie van persoonsgegevens en andere maatregelen die een bijzondere verwerking van de gegevens van gebruikers van het Platform met zich mee kunnen brengen.

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden, wordt u dringend verzocht ons Platform onmiddellijk te verlaten. Anders, als u bijvoorbeeld dit beleid accepteert, of gewoon doorgaat met het browsen van het Platform, omdat u in het bezit bent van de informatie in dit beleid, wordt u geacht ondubbelzinnig toestemming te hebben gegeven voor de hierboven genoemde doeleinden van gegevensverwerking.

WAT VOOR SOORT GEGEVENS VERWERKEN WE?

We moeten je gegevens verwerken om je toegang te geven tot de inhoud en/of functionaliteit van het Platform, om je informatie te sturen of om diensten te leveren via het Platform, mocht je daar behoefte aan hebben. Daarom zijn we vastbesloten om uw persoonlijke gegevens te behandelen in overeenstemming met de wet en met de principes en verplichtingen die zijn opgenomen in de huidige regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.

Wanneer u door ons Platform bladert (en in het bijzonder wanneer u met ons interageert of u bij ons registreert) verstrekt u ons rechtstreeks gegevens; bijvoorbeeld wanneer u een online formulier of aanvraag invult voor de in elk geval aangegeven doeleinden.

De gegevens die u aan ons verstrekt hebben betrekking op dergelijke formulieren of applicaties die beschikbaar zijn via het platform en kunnen variëren afhankelijk van het type formulier of applicatie in kwestie. Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande kunnen verschillende soorten persoonsgegevens worden verzameld via het platform en de verschillende formulieren/toepassingen. We zullen u altijd vragen om gegevens die passend en relevant zijn en beperkt zijn tot wat strikt noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

 • Identificerende persoonsgegevens (voor- en achternaam/-namen, ID of paspoort).
 • Persoonlijke contactgegevens (telefoonnummer of mobiel telefoonnummer, e-mailadres).
 • Gegevens met betrekking tot persoonlijke kenmerken (gerelateerde eisen of vragen die u bijvoorbeeld hebt gesteld via onze chatfaciliteit, etc.).

Ook wanneer u ons webplatform bezoekt, moet u zich bewust zijn van de cookies die op uw computer of apparaat worden geïnstalleerd, aangezien dit persoonlijke gegevensverwerking met zich meebrengt, afhankelijk van het type cookies dat wordt gebruikt en hun specifieke doeleinden (zie
cookiebeleid
). Als u ons cookiebeleid aanvaardt, worden analytische cookies gebruikt waarbij persoonlijke gegevens die door uw surfprofiel worden gegenereerd, worden verwerkt voor analytische en/of statistische doeleinden. Het is belangrijk om te weten dat u door op ons platform te blijven surfen, nadat u informatie hebt ontvangen over ons beleid voor de verwerking van persoonsgegevens, bevestigt dat u zonder voorbehoud akkoord gaat met het gebruik van cookies, hoewel u het gebruik van deze analytische cookies op elk gewenst moment kunt configureren zoals aangegeven in het genoemde cookiebeleid.

WAT IS DE RECHTSGRONDSLAG VOOR ONZE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

Doeleinden van de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Om gebruikers in staat te stellen op ons webplatform te browsen.

Uw toestemming en, indien van toepassing, het voldoen aan een legitiem belang (van ons of van derden) in verband met het juiste beheer, de ontwikkeling en evolutie van het platform, de tools, het netwerk en de bijbehorende informatiesystemen, waardoor het platform correct kan functioneren, de functies ervan kunnen worden gebruikt en toegang kan worden verkregen tot de inhoud en services, naast de eerder genoemde algemene beveiligingspunten.

Om contact op te kunnen nemen met de gebruiker en te reageren op zijn bestellingen, verzoeken of vragen.

Uw toestemming en, indien van toepassing, het uitvoeren van precontractuele maatregelen op verzoek van de gebruiker/belanghebbende.

Om elke dienst te leveren die door de gebruiker is gecontracteerd en om de facturering en het in rekening brengen van de diensten te beheren.

Uitvoering van het contract.

Om uw registratie als gebruiker mogelijk te maken en te beheren, indien door u vereist.

Uw toestemming.

Tevredenheidsonderzoeken versturen met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde goederen en diensten.

Uitvoering van het contract en, indien van toepassing, het voldoen aan een legitiem belang.

Om de mogelijke deelname van de gebruiker aan speciale aanbiedingen, kortingen, prijstrekkingen die beschikbaar worden gesteld op het Platform te beheren.

Uw toestemming.

Het register van partners op een geïntegreerde manier beheren.

De uitvoering van een partnerschapscontract en ons legitieme belang volgens artikel 19 van de Spaanse wet LOPDGDD.

Zodat u zich kunt abonneren op onze blog/nieuwsbrief.

Uw toestemming.

Om u te informeren over verschillende producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die zijn gecontracteerd en worden aangeboden.

Gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 21.2 van de Spaanse Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

Als u akkoord bent gegaan met het cookiebeleid zoals uiteengezet, om de ontwikkeling van de daarmee verbonden gegevensverwerkingsdoeleinden mogelijk te maken en, in het bijzonder, om de relevante analyse uit te voeren die door uw surfen op het web wordt gegenereerd voor analytische en/of statistische doeleinden.

Uw toestemming.

Om alle beschermingsmaatregelen te nemen die nodig zijn in overeenstemming met de huidige wetgeving, inclusief mogelijke pseudonimisering en anonimisering van uw persoonlijke gegevens door de toepassing van geschikte technologie die voor dit doel beschikbaar is.

Voldoen aan een wettelijke verplichting (Europese Verordening Gegevensbescherming).

Om de relevante beveiligingsmaatregelen en technische en/of administratieve processen toe te passen op uw persoonlijke gegevens, met de nadruk op de altijd aanwezige risico’s.

Voldoen aan een wettelijke verplichting (Europese Verordening Gegevensbescherming).

Wanneer de belangrijkste rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking uw geïnformeerde toestemming is, die u ondubbelzinnig en vrijelijk verleent voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de beschreven doeleinden, zult u in staat zijn om te beslissen over de wijze van gegevensverwerking en de bestemming van uw gegevens, in overeenstemming met uw specifieke belangen en behoeften in elk afzonderlijk geval, zodat, wanneer de gegevensverwerking uw toestemming daarvoor als rechtsgrondslag heeft, u het recht hebt om uw toestemming op elk moment in te trekken, hoewel een dergelijke intrekking op geen enkele wijze de rechtmatigheid van eerdere verwerking van uw gegevens door BELMION zal beïnvloeden.

BELMION kan de toegang tot het Platform en de bijbehorende diensten, content en functionaliteiten blokkeren indien u dit beleid niet aanvaardt, of indien u geen toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid. De aanvaarding van dit beleid staat echter los van de mogelijke aanvaarding van de specifieke wettelijke voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op het specifieke contract door gebruikers van goederen en diensten die worden aangeboden via het Platform.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN ALS U ONS UW GEGEVENS NIET VERSTREKT?

Het niet verstrekken van de vereiste persoonlijke gegevens kan het onmogelijk maken om een specifieke bestelling of aanvraag te verwerken en kan ertoe leiden dat BELMION uw specifieke bestelling of aanvraag negeert en/of weigert.

In alle gevallen moeten de informatie en persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt:

 • Voldoende, hoewel aangepast, beperkt en in overeenstemming met de wettelijke gegevensverwerkingsdoeleinden geadviseerd door BELMION, en waaruit het maximale respect blijkt voor het doelbindingsprincipe en het minimaliseren van persoonsgegevens principe.
 • Accuraat, up-to-date en waarheidsgetrouw, zodat uw identiteit en hoedanigheid (en, indien van toepassing, vertegenwoordiging) goed kunnen worden geverifieerd en zodat we de gegevensverwerking in elk geval kunnen aanpassen aan uw specifieke behoeften en situatie. Dit alles gebeurt in overeenstemming met het principe van nauwkeurigheid van persoonlijke gegevens.

U wordt er ook op gewezen dat dit Platform bedoeld is voor gebruik door personen ouder dan 18 jaar, en dat het gebruik ervan door personen jonger dan deze leeftijd verboden is.

HOE DELEN WE UW GEGEVENS?

In het algemeen worden de persoonsgegevens van gebruikers die via het Platform zijn verzameld, niet doorgegeven aan derden zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers van de specifieke gegevens die zullen worden doorgegeven, evenals van de identiteit van de ontvangers van de gegevens, hun activiteit en de specifieke doeleinden waarvoor de genoemde ontvangers de gegevens kunnen verwerken.

Evenzo is het mogelijk dat bepaalde derden toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens in het kader van de levering van diensten in opdracht van BELMION. Bijvoorbeeld met betrekking tot cookies van derden die op het platform worden gebruikt; in dit geval raden we u aan ons cookiebeleid te lezen. Op dezelfde manier beschikt BELMION over een netwerk van partners, die naar behoren geregistreerd zijn op het daarvoor bestemde deel van de website. Dergelijke partners kunnen informatie en advies verstrekken over de door BELMION uitgevoerde operaties. Met betrekking tot betalingen voert u de betreffende betalingen rechtstreeks via onze website uit, in welk geval het huidige privacybeleid van toepassing is.

De persoonlijke gegevens van gebruikers zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij met toestemming van de gebruiker, of tenzij er een andere wettelijke basis bestaat voor de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6 van de GDPR, zoals bijvoorbeeld een vereiste voor BELMION om te voldoen aan een wettelijke verplichting (rechtmatigheid van de gegevensverwerking).

Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, heeft BELMION verschillende entiteiten die de gegevensverwerking onder zijn leiding beheren, en toegang tot de gegevens is toegestaan door hen, als vertrouwde leveranciers, voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de levering van diensten die met hen zijn gecontracteerd. Dergelijke gegevensverwerkers werken op basis van een contract dat voldoet aan de voorwaarden en garanties die zijn vastgelegd in artikel 28 van de GDPR, en de relevante controles, inspecties en audits worden op dit gebied uitgevoerd om te controleren of dergelijke gegevensverwerkers zich strikt houden aan de hiertoe ondertekende contracten en aan de toepasselijke wetgeving.

VINDEN ER INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN UW GEGEVENS PLAATS?

U wordt erop gewezen dat wij in het algemeen geen internationale overdracht van uw persoonsgegevens verwachten en dat wij de nodige maatregelen en garanties treffen in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van een mogelijke internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens om u in staat te stellen op ons webplatform te browsen en de cookies te gebruiken die door derde bedrijven worden aangeboden. In ieder geval neemt BELMION de maatregelen die zijn vastgelegd in de GDPR om een dergelijke overdracht aan te passen aan de voorwaarden van de artikelen 44 tot 49 van de GDPR en de artikelen 40 tot 43 van de Spaanse wet LOPDGDD.

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Doeleinden van de gegevensverwerking

Tijdschema’s en criteria voor de opslag

Om gebruikers in staat te stellen op ons webplatform te browsen.

– In het algemeen worden uw gegevens hiervoor zo lang opgeslagen als nodig is om u in staat te stellen de website te bezoeken, ons platform te gebruiken en toegang te krijgen tot de inhoud die via ons platform beschikbaar is.

– Met betrekking tot de gegevens die verband houden met uw surfprofiel, door middel van het plaatsen van analytische cookies waarmee u hebt ingestemd in overeenstemming met het cookiebeleid.

Om contact op te kunnen nemen met de gebruiker en te reageren op zijn bestellingen, verzoeken of vragen.

– Gedurende de tijd die nodig is om uw verzoeken en/of specifieke toepassingen in elk afzonderlijk geval naar behoren te behandelen.

– Als deze bestaan uit de uitvoering, op verzoek, van precontractuele maatregelen of de uitvoering van een contract, worden uw gegevens opgeslagen gedurende de tijd die nodig is om dergelijke doeleinden te vervullen.

Om elke dienst te leveren die door de gebruiker is gecontracteerd en om de facturering en het in rekening brengen van de diensten te beheren.

Voor de perioden die nodig zijn om de uitvoering van alle elementen van het contract tussen de partijen naar behoren te voltooien.

Om uw registratie als gebruiker mogelijk te maken en te beheren, indien door u vereist.

Tot het moment waarop u verzoekt om effectieve annulering van hetzelfde. Als u een klant bent, worden de termijnen voor het opslaan van persoonlijke gegevens in elk geval hieronder aangegeven.

Tevredenheidsonderzoeken versturen met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde goederen en diensten.

Zolang u geen gebruik maakt van uw recht op bezwaar.

Om u als klant toegang te geven tot het digitale kanaal voor klanten dat beschikbaar is via het platform.

Tot het moment waarop u de effectieve annulering van het abonnement aanvraagt.

Om de mogelijke deelname van de gebruiker aan speciale aanbiedingen, kortingen, prijstrekkingen die beschikbaar worden gesteld op het Platform te beheren.

Tot het moment waarop u de effectieve annulering van het abonnement aanvraagt.

Het register van partners op een geïntegreerde manier beheren.

De partnerschapsovereenkomst tussen de partijen blijft van kracht.

Om u, als u dat wilt, in staat te stellen u te abonneren op onze blog/nieuwsbrief.

Tot het moment waarop u de effectieve annulering van het abonnement aanvraagt.

Om u te informeren over verschillende producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die zijn gecontracteerd en worden aangeboden.

Totdat je je recht op bezwaar uitoefent.

Om alle beschermingsmaatregelen te nemen die nodig zijn in overeenstemming met de huidige wetgeving, inclusief mogelijke pseudonimisering en anonimisering van uw persoonlijke gegevens door de toepassing van geschikte technologie die voor dit doel beschikbaar is.

Terwijl de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt, met inbegrip van de opslag van dergelijke gegevens gedurende de wettelijk bepaalde termijnen, ongeacht de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking.

Om de relevante beveiligingsmaatregelen en technische en/of administratieve processen toe te passen op uw persoonlijke gegevens, met de nadruk op de altijd aanwezige risico’s.

Terwijl de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt, met inbegrip van de opslag van dergelijke gegevens gedurende de wettelijk bepaalde termijnen, ongeacht de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking.

In alle gevallen, en zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, wordt de gebruiker geadviseerd over het volgende:

 • Met betrekking tot de opslagperiode voor cookies wordt u geadviseerd ons cookiebeleid te raadplegen.
 • In het algemeen worden de gegevens geblokkeerd wanneer ze niet langer nodig zijn voor het doel van de gegevensverwerking waarvoor ze zijn verzameld. Ze blijven alleen beschikbaar voor de bevoegde autoriteiten voor de mogelijke uitvoering van wettelijke verantwoordelijkheden tijdens de verwerking ervan, en altijd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving – de gegevens kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Na het verstrijken van de relevante wettelijke termijnen die van toepassing zijn op gevallen van blokkering, zullen de genoemde gegevens worden verwijderd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, of kunnen, indien van toepassing, veilig worden geanonimiseerd door BELMION (geanonimiseerde gegevens/niet-persoonlijke gegevens).

WELKE RECHTEN HEEFT U OP UW GEGEVENS?

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit of het recht op bezwaar uitoefenen door een schriftelijk verzoek per e-mail te sturen naar belmioninversiones@protonmail.com de referentie citeren “Uitoefening van rechten”vergezeld van een kopie van je nationale identiteitsbewijs of gelijkwaardig (paspoort, vreemdelingenidentificatienummer, enz.). In het geval dat u van mening bent dat er onvoldoende rekening is gehouden met uw persoonlijke rechten, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit, in dit geval het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos).

WORDEN ER MAATREGELEN GENOMEN OM UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE BESCHERMEN?

Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en de verklaarde doeleinden van de gegevensverwerking, evenals met de waarschijnlijkheid van ernstige risico’s voor uw rechten en vrijheden, past BELMION passende technische en administratieve maatregelen toe (en zal dit blijven doen) om de juiste beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, waarbij de normen van privacy by design en by default worden toegepast, naast de toepassing van een gelijktijdig risicogericht systeem dat zal worden herzien en bijgewerkt indien nodig.

Het gebruik van het Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) op ons platform biedt een betere garantie voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens.

GELDIGHEID EN WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

BELMION behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan toekomstige wijzigingen in de wetgeving, doctrine of jurisprudentie die voortvloeien uit de toepassing, of uit technische, operationele, commerciële, bedrijfsmatige of zakelijke ontwikkelingen, door u, waar mogelijk, vooraf op de hoogte te stellen van de wijzigingen. In alle gevallen wordt aanbevolen dat u, telkens wanneer u dit platform bezoekt, dit beleid zorgvuldig doorleest, aangezien eventuele wijzigingen hier zullen worden gepubliceerd. Evenzo kan BELMION u persoonlijk en vooraf informeren over geplande wijzigingen in dit beleid, voordat dergelijke wijzigingen van kracht worden, op voorwaarde dat dit technisch en redelijkerwijs mogelijk is, en in het bijzonder als u een geregistreerde gebruiker of een klant van BELMION bent.

Chatten
1
Scan de code
Hallo ????
hoe kunnen wij u helpen?